Avantatges socials, energètics, ambientals i econòmics del autoconsum fotovoltaic

2019-11-13

L'autoconsum fotovoltaic té diversos avantatges socials, energètics, ambientals i econòmics, tant des d'un punt de vista global, com del particular del consumidor i del sistema elèctric, segons l'Institut Català d'Energia.

Socialment, suposa un estalvi econòmic per al consumidor, que passa a tenir el control de la gestió energètica.

Energèticament, contribueix a la seguretat i la garantia de subministrament. Alhora, redueix el consum de combustibles fòssils i la dependència de l'exterior, ajuda al compliment dels objectius en matèria de renovables, evita les pèrdues associades al transport i distribució d'energia i contribueix a la reducció del preu marginalista del mercat elèctric, entre altres avantatges.

Des del punt de vista ambientals, aplana el camí de la descarbonització de l'energia i millora la qualitat del 'aire. 

Econòmicament, en últim terme, afavoreix els models de negoci lligats a l'agregació de l'energia, incentiva l'activitat econòmica i industrial, millora la competitivitat de les empreses i fomenta la creació de llocs d'ocupació no deslocalitzables.