Truca’ns al 933 991 644

Responsabilitat Social Corporativa

COMPROMÍS AMB ELS VALORS I LA GESTIÓ RESPONSABLE

Missió

1 Dissenyar i implantar les millors solucions d’eficiència, estalvi i autoconsum energètic del sector, liderant la revolució de la transició ecològica de la indústria energètica.

2 Desenvolupar i implantar solucions que redueixin la petjada i l’impacte mediambiental produït en la generació i consum energètic.

3 Ser part implicada en la millora del medi ambient de la nostra generació, per a deixar un món millor als nostres fills.

Visió

Ser una empresa de referència a escala mundial en el procés de transició energètica del segle XXI, fomentant, divulgant, desenvolupant i utilitzant la tecnologia més innovadora, sostenible i adequada a les necessitats del nostre client.

Valors

1 Qualitat màxima, enfront de qualsevol altra variable corporativa, en cadascuna de les tasques de l’empresa.

2 Independència en la presa de decisions tècniques, ajustant els sistemes, tecnologia, productes i instal·lacions, només d’acord amb les necessitats i especificitats del nostre client.

3 Responsabilitat màxima en la seguretat dels nostres treballadors i els nostres clients, utilitzant totes les eines que estiguin al nostre abast per a garantir la seguretat en el treball i la prevenció dels riscos laborals.

4 Audaços, innovadors i disruptius per a posar al servei dels nostres clients les solucions tecnològiques més avantguardistes de la indústria.

5 Honestos, sincers i transparents amb els nostres clients i resta de stakeholders, establint relacions de llarg termini amb l’objectiu d’aportar solucions de transició energètica a les famílies i empreses durant tota la seva vida.

6 Pròxims i responsables amb el nostre equip fomentant un entorn de confiança mútua, estabilitat i igualtat d’oportunitats que promogui el seu desenvolupament professional i personal.

7 Compromesos amb el medi ambient i la sostenibilitat establint un sistema de millora contínua en les nostres instal·lacions, processos i serveis que contribueixi a desenvolupar i aportar noves solucions més eficients i respectuoses
amb l’entorn.

8 Implicats en accions i iniciatives de valor social, cultural i educatiu que promoguin la construcció d’una societat més justa i igualitària.

Gestió responsable

COM SOM I COM ENS AGRADA FER LES COSES

Volem ser part activa en el desenvolupament de sistemes energètics sostenibles i ser una empresa referent en la transició energètica del nostre país cap a una societat cada vegada més respectuosa amb el medi ambient. Per a aconseguir-ho, desenvolupem un negoci sostenible que té en compte les necessitats i interessos dels nostres grups d’interès i les integra en tota la cadena de valor. La responsabilitat de les actuacions recau en l’empresa i en cadascun dels professionals que treballen en l’organització. Volem un equip format per bons professionals que siguin persones amb valors i compromís.

A Solideo comptem també amb un Codi Ètic i de Conducta que defineix les pautes de comportament ètic i responsable per a totes les persones que formen part de l’organització, reforçant així el compromís amb la societat, el medi ambient i el bon govern cap als nostres grups d’interès. Solideo posa a disposició un Canal Ètic de contacte directe amb el Comitè d’Ètica, a través del correu electrònic etica@solideo.es per a traslladar els possibles incompliments detectats.

Marcar la diferencia por nuestros valores y compromisos sostenibles y ser una empresa referente dentro del sector energético y para nuestros grupos de interés.

Solideo ha desenvolupat la seva Política i Pla Director de Responsabilitat Social corporativa (RSC) que estableix els objectius i compromisos de l’empresa en l’àmbit social, econòmic i ambiental amb els seus grups d’interès.

El Pla Director constitueix un marc d’actuació legal i pràctic coherent amb els valors i model de gestió de Solideo. Així mateix, compta amb un Comitè de RSC que vetlla pel seu compliment, desenvolupament i avaluació.

Per a la seva implantació, s’ha basat a materialitzar les necessitats i interessos dels seus grups d’interès i els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per l’ONU a l’Agenda 2030, alineats amb l’activitat i caràcter de l’empresa:

Integrem un conjunt de normes i principis que vetllen per l’adequat funcionament dels òrgans de govern i administració de l’empresa:

 • Complir rigorosament la legislació i la normativa vigent en cadascun dels països en els quals desenvolupem la nostra activitat.
 • Garantir la seguretat en les infraestructures, equips i instal·lacions, a través de la nostra Política de Qualitat, que confereix un conjunt de propietats i característiques necessàries als nostres productes i serveis.
 • Seguir les mesures anticorrupció i de transparència, actuant amb integritat professional i honradesa en l’acompliment del nostre treball i oferint informació veraç i fidedigna.
 • Mantenir el respecte institucional en les relacions amb l’administració pública i estar al dia en totes les obligacions legals, fiscals i laborals.
 • Desenvolupar les activitats en matèria de compres i aprovisionaments segons criteris responsables, de transparència i objectivitat, prioritzant aquells proveïdors ètics i responsables.
 • Fomentar una competència lleial respectant la legislació en aquest aspecte i procurant mantenir bones relacions amb la finalitat de compartir experiències i afavorir el desenvolupament del sector.
 • Promoure el compliment dels drets humans i laborals en matèria de condicions d’ocupació, salut, higiene i seguretat en el lloc de treball.
 • Actuar conforme a criteris de respecte, dignitat, justícia i integració tenint en compte les diferents perspectives i diversitats pel que fa a gènere, cultura, funcional, generacional i sexe-afectiu de cada persona de Solideo respecte al treball que exerceix.
 • Proporcionar a les persones la formació i capacitació necessària per al seu desenvolupament professional.
 • Contribuir a la conciliació amb la vida familiar i les circumstàncies personals dels empleats.
 • Mitigar els impactes generats de l’activitat de l’empresa en els aspectes culturals i socials de l’entorn.
 • Fomentar l’acció social de l’empresa amb les comunitats locals i els col·lectius en risc d’exclusió per a promoure la seva integració social.
 • Mitigar els impactes generats de l’activitat de l’empresa en els aspectes ambientals de l’entorn.
 • Atendre i col·laborar amb les comunitats locals en la presa de decisions que els afectin i les conseqüències que poguessin derivar-se per al desenvolupament de generacions futures.
 • Sensibilitzar al personal de la importància de cuidar els impactes generats i involucrar-los i promoure accions de responsabilitat social corporativa sobre aquest tema.
 • Reduir l’ús de materials o productes tòxics, contaminants o perillosos, controlant el seu nivell d’afectació al medi ambient i a les persones.
 • Afavorir la implementació i ús de recursos energètics naturals, emprant només els necessaris per a desenvolupar el nostre treball.
 • Reduir la contaminació, minimitzant la generació de residus amb sistemes de reducció, reutilització i reciclatge.
 • Contribuir a preservar el patrimoni cultural amb valor històric, minimitzant la generació de residus i la contaminació.
 • Davant la situació de pandèmia global, en la qual es requereix el suport i la intervenció de governs, organitzacions i la societat en el seu conjunt, Solideo ha implementat un Protocol d’Actuació i Mesures Preventives enfront de la Covid-19 per a vetllar per la seguretat dels seus empleats i clients en el desenvolupament de la seva activitat laboral i prestació de serveis. Solideo, ha adoptat una sèrie de mesures de prevenció contra possibles contagis en els següents processos:
 • Abans d’anar al domicili del client / empresa.
 • Durant el transport o desplaçament fins al domicili del client / empresa.
 • Abans, durant i en finalitzar la intervenció en el domicili del client / empresa.
 • En la col·locació dels EPI específics i homologats de prevenció per a evitar possibles vies d’entrada de l’agent biològic, així com el seu ús correcte i retirada i deixalla d’aquests.
 • En les oficines se segueixen unes pautes marcades que eviten la dispersió del virus, com per exemple la desinfecció de les eines i material utilitzat, així com altres mesures de distància i organització de llocs de treball. En cadascuna de les àrees es disposa de gel hidroalcohòlic.
 • IMPORTANT: Solideo realitza proves COVID-19 IgG/IgM “ràpid test” a tots els seus instal·ladors cada 15 dies.

SOLIDEO ECO SYSTEMS

POLÍTICA DE QUALITAT

El Compromís amb la Qualitat i el Medi Ambient inspira a assegurar un conjunt de propietats i característiques dels nostres serveis que els confereixin davant del client, la mesura justa de la seva aptitud per garantir la seguretat en les infraestructures (equips i instal·lacions), a un cost mínim i protegint el medi ambient.

Les directrius generals que configuren i guien la Política de Qualitat i Medi Ambient són les següents:

 • Posar en marxa tots els sistemes i mètodes més productius i eficaços de manera coordinada.
 • Comptar en tots els àmbits amb la participació del personal de Solideo.
 • Difondre, formar i conscienciar treballadors, proveïdors, subcontractistes i parts interessades, sobre la gestió de la qualitat i el medi ambient.
 • Mantenir els processos i el compromís de millora contínua, que portaran
 • Solideo a una reducció dels costos de producció que garanteixi la seva permanència al mercat.

Per desenvolupar aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient s’estableixen com a objectius permanents:

 • Fer de la qualitat i el medi ambient un element bàsic en la cultura de l’empresa.
 • Satisfer les necessitats i requisits dels clients, així com adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment dels requisits legals aplicables a les nostres activitats i qualsevol altre requisit que es pugui sumar en un futur.
 • Optimitzar permanentment el procés global del negoci per eliminar la no-qualitat i el risc ambiental.
 • Millorar el nivell de satisfacció dels clients en relació amb els serveis i les activitats de Solideo, mitjançant una comunicació sistemàtica amb ells i la resta de parts interessades.

Política de Privacitat

SOLIDEO ECO SYSTEMS, S. L. tractarà les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de proporcionar-li un servei d’atenció al client per tramitar i donar resposta a les seves consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remesa.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades, tal com s’explica a la informació addicional. Per obtenir més informació sobre com tractem les seves dades personals, pot consultar la nostra Informació Addicional sobre Protecció de Dades Personals.

Política de Privacitat

SOLIDEO ECO SYSTEMS, S. L. tractarà les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de proporcionar-li un servei d’atenció al client per tramitar i donar resposta a les seves consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remesa.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades, tal com s’explica a la informació addicional. Per obtenir més informació sobre com tractem les seves dades personals, pot consultar la nostra Informació Addicional sobre Protecció de Dades Personals.