Solideo

RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL

 COMPROMÍS AMB ELS VALORS I LA GESTIÓ RESPONSABLES
A Solideo volem ser una empresa honesta, innovador i eficaç. L’empresa disposa de la següent declaració de missió, visió i valors corporatius:
 Missió
Col·laborar amb els nostres clients i portar a terme els seus projectes il·lusionants. Aquesta col·laboració es realitza mitjançant l’assessorament pel compliment de la legislació aplicable. L’assessorament serà amb les eines més adequades, tenint en compte l’evolució tecnològica.
 Visió
Consolidar l’empresa en estatal com a referent en instal·lacions fotovoltaiques així com amb l’assessorament energètic. Tenir i mantenir un equip de treball cohesionat, il·lusionat i format pels reptes que es puguin presentar en els nostre sector.
 Valors
Aconseguir els màxims beneficis personals a traves de la nostra feina. Entenent que duent a terme la nostra feina ben feta, col·laborem amb altres persones a fer realitat els seus projectes.

Un dels valors corporatius és la voluntat de realitzar un tipus de servei honest i basat en criteris de responsabilitat social, sensibilitzant als clients respecte a la visió predominant de la reducció del pagament de la factura de la llum abusiva, vers el compromís de pagar el que a cadascú li pertoca. En el mateix sentit, un objectiu primordial és fomentar la implicació de tot l’equip en la definició i consecució dels objectius de sostenibilitat.

Volem que Solideo, des de l’inici, sigui una empresa compromesa amb les seves bones pràctiques i les àrees de millora i es un pilar bàsic avançar en la gestió de l’RSE, identificant els seus grups d’interès i les línies estratègiques en matèria de responsabilitat social.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES
Queremos dar una gran importancia y un enfoque basado en las personas (tanto los trabajadores como los clientes), ya que son el pilar principal en el que se fundamenta el éxito de la empresa.
GESTIÓN RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE
Optimitzar les condicions de treball i potenciar un bon clima laboral són aspectes prioritaris per a Solideo. Un punt essencial en aquest àmbit és disposar d’una comunicació interna molt fluida entre tots els integrants de l’equip humà. Com a la majoria de les empreses, els clients són el centre de l’activitat, sense els quals la seva funció no tindria cap sentit. Per això, i seguint amb la importància que Solideo dona a les persones, es garanteix un tracte directe i personal que aporta la confiança necessària a la clientela. Ser pocs treballadors ha facilitat apostar per la participació de tots ells en el projecte empresarial, a través de la seva implicació continua mitjançant reunions on assisteix tot l’equip i es prenen decisions. A més, aquest fet també ha propiciat que existeixi una estreta relació entre tots ells i es desprengui en l’ambient un clima positiu i amb esperit col·laborador, el qual es trasllada a la clientela transmetent-li una sensació de confiança.

Per tal de fer possible la conciliació, s’ha decidit que la metodologia de treball amb la clientela, es basa en la reducció de les hores presencials a l’oficina, però amb la suficient flexibilitat per tal de poder atendre a tothom mantenint un servei de màxima qualitat. Tots aquests punts aporten un alt grau de confiança i estabilitat i volem que això es reflecteixi a poca rotació de treballadors.
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT, EL MEDI AMBIENT I LA INNOVACIÓ

Volem que el disseny de les oficines sigui el més sostenible possible per minimitzar els impactes ambientals que, tot i ser molt limitats, es generen.

– Utilització de les noves tecnologies, també és i serà un dels eixos principals de desenvolupament dels propers anys.

– L’impacte més significatiu que genera l’activitat és el de consum de paper, en aquest sentit s’està treballant per tal de reduir-lo mitjançant dues línies bàsiques:

– La utilització del correu electrònic i altres eines informàtiques per la comunicació amb els clients.

– La digitalització de molts processos que actualment es fan amb paper. Aquestes línies, que poden semblar senzilles d’aplicar, poden suposar, en alguns casos, més problemes dels previstos en funció de la tipologia de client ja que encara hi ha una certa desconfiança en col·locar segons quina informació al “núvol” i n’hi ha que continuen volent treballar amb el format tradicional.

– En referència als residus generats, bàsicament es tracta de paper, el qual es destrueix i recicla mitjançant una empresa gestora.

Per donar un millor servei als 4 Bones pràctiques de Responsabilitat Social seus clients, Solideo té capacitat per treballar amb altres empreses i professionals del sector, fins al punt que tenen un partner que aporta una especialització en alguns dels serveis que ofereixen.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Un objectiu per aquests propers anys és la planificació anual, mitjançant la participació de tots els treballadors, de possibles col·laboracions de Solideo a organitzacions i entitats locals.

Solideo té el compromís en destinar l’1% dels seus beneficis a ONGs i Fundacions que es dediquen a la neteja dels oceans. Perquè forma part del nostre ADN, fer tot allò que està a les nostres mans, per deixar un planeta millor als nostres fills.
CONCLUSIONS
Solideo acaba d’iniciar el seu trajecte de la mà de l’RSE amb la intenció que sigui un procés de millora constant en el qual es vagin incorporant nous criteris de responsabilitat social, donant una importància cabdal a la participació de tots els seus empleats en aquest repte.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea.      Más información
Privacidad
Abrir chat