Home > BLOG > Sostenibilitat > Quina energia és més segura i saludable?

Quina energia és més segura i saludable?

Existeixen moltes fonts d'on extreure l'energia i no totes elles tenen les mateixes conseqüències per la salut i el medi ambient.

Comparteix-la a xarxes socials:
Quina energia és més segura i saludable?

Si fixem la mirada en l’impacte que tenen les fonts d’energia en el planeta i la salut de les persones, l’energia solar destaca per ser la font amb els millors resultats en relació amb la mortalitat, contaminació i emissions de gasos. 

L’accés a l’energia és fonamental per al desenvolupament de les societats. La trobem en tots els aspectes de la nostra vida: des de fer-la servir en forma d’electricitat a les nostres llars o a les indústries fins en forma de carburant que ens permet desplaçar-nos i alimentar grans maquinàries de producció.

Si l’OMS ha proposat pel Dia Mundial de la Salut centrar l’atenció en la interconnexió entre el medi ambient i la salut, nosaltres hem volgut preguntar-nos: quines conseqüències tenen les diferents fonts d’energia pel que fa a seguretat i salut?

En l’actualitat, el sistema energètic mundial continua dominat pels combustibles fòssils, la biomassa tradicional, l’energia hidroelèctrica i l’energia nuclear. No obstant això, les energies renovables, com la solar i l’eòlica, estan creixent i esperem que exerceixin un paper cada vegada major en els nostres sistemes energètics en les pròximes dècades. 

Respecte a l’impacte que tenen les diferents fonts d’energia sobre la salut i el medi ambient, l’informe d’Our World in Data ha considerat els següents aspectes:

 

 

Pol·lució de l’aire

Com a mínim 5 milions de persones moren prematurament cada any a causa de la pol·lució de l’aire, causada en la seva majoria per combustibles fòssils i la crema de biomassa. 

 

Accidents 

S’han inclòs accidents durant la mineria i extracció de combustibles (carbó, urani, metalls rars, petroli i gas) i durant el transport de matèries primeres i la infraestructura i construcció d’una planta d’energia. 

 

Emissió de gasos d’efecte hivernacle

Els combustibles fòssils són la principal font d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. El 87% de les emissions de 2018 procedien dels combustibles fòssils i la indústria.

Totes les fonts d’energia tenen efectes negatius, però difereixen en gran manera en la seva magnitud. Com hem pogut veure, l’energia nuclear, l’eòlica, la hidroelèctrica i especialment la solar, són les energies més segures en termes d’accidents i contaminació atmosfèrica i són opcions de baixa emissió de carboni.

Així i tot, encara representen una part molt petita del consum energètic mundial, menys del 10% de l’energia primària. Per això, i des d’un punt de vista de la salut humana i mediambiental, és important buscar alternatives als combustibles fòssils que ens permetin una millor convivència amb el medi ambient. L’energia solar fotovoltaica permet tant a famílies com a empreses generar energia a partir d’una font infinita i gratuïta, a més de ser autosuficients.

DESTACADES

Estalvia més d’un 50% a la factura de la llum amb plaques solars

Mai és tard per començar a estalviar a la teva factura de la llar o negoci!

Política de Privacitat

SOLIDEO ECO SYSTEMS, S. L. tractarà les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de proporcionar-li un servei d’atenció al client per tramitar i donar resposta a les seves consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remesa.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades, tal com s’explica a la informació addicional. Per obtenir més informació sobre com tractem les seves dades personals, pot consultar la nostra Informació Addicional sobre Protecció de Dades Personals.

Política de Privacitat

SOLIDEO ECO SYSTEMS, S. L. tractarà les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de proporcionar-li un servei d’atenció al client per tramitar i donar resposta a les seves consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remesa.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades, tal com s’explica a la informació addicional. Per obtenir més informació sobre com tractem les seves dades personals, pot consultar la nostra Informació Addicional sobre Protecció de Dades Personals.