Solideo

Instal·lació fotovoltaica a comunitats de veïns: una mesura d’estalvi energètic

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 244/2019, ha quedat totalment regulat i a més s’estimula i fomenta, l’ús d’instal·lacions fotovoltaiques de propietat i aprofitament compartit. Sens dubte, l’objectiu principal de permetre aquesta modalitat compartida d’una instal·lació fotovoltaica, és donar la possibilitat a comunitats de veïns d’edificis residencials, és a dir, blocs de pisos, d’utilitzar el terrat típicament de propietat compartida per tots els veïns i veïnes, per a instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

El 60% de la població a Espanya, viuen en edificis residencials amb comunitat de veïns. Per tant, ha estat vital que el Reial decret 244/2019, possibiliti l’ús de la fotovoltaica en aquesta mena de propietats.

Una de les preguntes recurrents dels nostres clients és: val la pena la instal·lació d’un sistema fotovoltaic per a una comunitat de veïns? La resposta evidentment és que sí. Veurem a continuació com són les nostres conclusions després d’estudiar aquest tipus de instal·lacions:

1. Tipus d’ús de consum elèctric

 

El consum elèctric de les zones comunes dels edificis residencials és menys eficient i més constant durant tot el dia. És a dir, identifiquem que tenim moltes zones comunes que durant les 24 hores del dia tenim llums enceses. En passadissos, pàrquings, escales i moltes zones interiors on no entra llum solar, sempre hi ha una llum de cortesia que pot ser major o menor depenent de la mena d’arquitectura de l’edifici. Això en un habitatge no succeeix ja que l’ús dels punts de llum està bàsicament associat a estar o no estar en una zona o habitació determinada de la casa. Mai tenim llums que sempre romanen enceses.

Per tant, podem veure que tenim un consum constant que provocarà que durant les hores de sol, la generació elèctrica de les nostres plaques solars, es pugui utilitzar perfectament. En aquest cas, no és com en l’habitatge que, a més del comentat sobre l’ús més selectiu de la llum, per la mena de vida que portem, les hores de major generació solar, estem fora de casa treballant per exemple i no aprofitem, de dilluns a divendres, l’energia instantània generada.

2. Consums elevats

 

Els consums elèctrics de les comunitats de veïns acostumen a ser entre el 30% al 50% dels pressupostos anuals. En el cas de tenir dos ascensors o fins i tot piscina, molt comuna per exemple, en noves construccions de ciutats com Barcelona, el consum elèctric passa a ser molt important, convertint-se en la partida pressupostaria més alta de tota la despesa mensual i anual de la comunitat.

D’aquesta manera, la instal·lació d’un sistema fotovoltaic, permet reduir dràsticament la factura elèctrica entorn a un 50% i, per tant, a causa del seu pes dins del pressupost de la comunitat, reduir també de manera notable les quotes que cada veí ha d’aportar, normalment de manera mensual o trimestral per a les despeses generals de la comunitat de veïns.

En les zones comunitàries també trobarem equipament de tipus industrial el qual tenen uns consums molt elevats. A part d’instal·lacions molt evidents com els ascensors que tenen un consum molt elevat, tenim per exemples extractors de fums en pàrquings, els quals, quan es posen en marxa amb un sistema de sensat de fums propi, tenen un consum molt important. Els motors de les portes dels pàrquings també són equips que acostumen, en comunitats grans, a estar funcionant sense parar durant tot el dia, i el seu consum és realment important.

denmark-flats-danmark-vejle-53782

Com funcionaria una instal·lació fotovoltaica en una comunitat de veïns?

 

La instal·lació per a la comunitat de veïns és molt senzilla. Es tracta d’una instal·lació ràpida de dur a terme, en uns dos o tres dies i sense cap mena de dificultat. S’instal·len les plaques fotovoltaiques en el terrat, un inversor que converteix el corrent continu dels panells a corrent altern 230 VAC, connectant-se a l’entrada del comptador propi de la comunitat de veïns. La instal·lació, a més de poder aportar energia a totes les zones comunes, pot abocar els excedents d’energia generats a la xarxa elèctrica pública, els quals han de ser comprats obligatòriament per la distribuïda elèctrica, generant un ingrés extra a la comunitat en forma de descompte addicional en la factura de la llum. A més Solideo s’encarrega de tots els tràmits administratius i burocràtics, amb l’ajuntament així com de l’empresa distribuïdora d’energia per a la legalització de la instal·lació.

Aquesta modalitat d’instal·lació fotovoltaica per a les zones comunes, concorde a la nostra experiència, com diem, és senzilla, ràpida i econòmica. A més, l’estalvi com és sabut, és des del primer dia de la instal·lació, per tant, la comunitat de veïns passarà a estalviar en la seva factura de la llum des del minut un de la posada en servei de la instal·lació. Amb un retorn de la inversió d’entre 3 a 5 anys, els nostres enginyers dissenyen solucions amb una garantia dels elements principals (placa fotovoltaica i inversor) de 25 anys. Per tant, instal·lem un equipament que ens garanteix servei durant almenys aquest període. Simplement farà falta una revisió anual per a veure que tot els sistemes segueixen en ple rendiment.

A més donem accés via web i mòbil als veïns o al President de la comunitat, a una aplicació on es poden veure els nivells d’energia generats, que tota la instal·lació funciona correctament, així com els consums de la comunitat i excedents abocats a la xarxa. Per tant, aportem mitjans a la comunitat per a saber en tot moment, l’estat de funcionament de la instal·lació.

Quan es complica una instal·lació fotovoltaica per a una comunitat de veïns?

 

Concorde a la nostra experiència, les instal·lacions o millor dit, el procés de decisió per a la instal·lació, es complica quan els veïns decideixen dimensionar la instal·lació no solament per a subministrar energia gratis i neta a les zones comunes, sinó que s’aprofita una instal·lació més gran per a compartir el consum entre els propis veïns.

Teòricament, l’ús percentual de cada veí de l’energia generada va associada a la potència contractada de cadascun. La potència contractada és la referència que la llei marca per a fer arribar més o menys energia proporcionalment a cada veïns. Però a vegades, aquesta repartició no és de grat per als veïns i es decideix dur a terme un contracte privat entre els mateixos per a ajustar els nivells d’utilització de la instal·lació fotovoltaica.

 

Aquest procés, com es pot imaginar, pot arribar a ser complex i dificultós de superar, sobretot en comunitats de veïns amb moltes famílies i on, conjuminar els interessos de cadascuna d’elles, pot arribar a ser complex.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea.      Más información
Privacidad
Abrir chat